Lid Beroepsorganisatie BATC

.

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC. Deze organisatie werkt vanuit de vijf natuurgerichte principes, die ik volledig onderschrijf.

 .

BATC staat voor Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument en heeft als doel om de kwaliteit van de natuurgerichte zorg te verhogen en eenheid te creŽren in de branche.

 .

Om lid te kunnen worden van de beroepsorganisatie dienen de therapeuten aan een aantal criteria te voldoen, zodat de kwaliteit bewaakt wordt. Op www.batc.nl kunt u hier meer informatie over vinden.

 .

Bent u ontevreden over een therapeut die aangesloten is bij BATC, dan kun u een klacht indienen bij de Klachtencommissie van deze organisatie.